Meningen med foreningen

 

En farce med mening, også den var det åbenbart svært at få andre med i foreningen, end Tordenskjolds soldater

 

I avisen kunne læses:
Annonce, læs mere her
Får intet ud af foreningsmødet, læs mere her

 

Desværre har vi ingen billeder fra denne forestilling, vi modtager gerne.