Om HAT

BEMÆRK:

 

Generalforsamling

onsdag den 06. marts 2019 kl. 19.00 – 21.00

i Folkemusikhuset

Dagorden:

 1. Velkomst v/ formand
 2. Valg af dirigent – forslag
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning v/ Joan Hansen
 5. Kassererens regnskab og beretning v/ Annemette Bech
 6. Godkendelse af formandens beretning og regnskabet
 7. Indkomne forslag
 8. Virkeplan for det kommende år
 9. Valg af bestyrelse

På valg:

Anette Funch Pedersen – modtager genvalg

Klavs Strange – modtager genvalg

Karsten Nielsen – modtager ikke genvalg

Camilla Rosborg – modtager genvalg

Søren Selsing – modtager genvalg

 1. Valg af revisorer

På valg:

Tommy Henriksen – modtager genvalg

Allan Hjorth – modtager ikke genvalg

 1. Fastsættelse af kontingent
 2. Eventuelt

 

Har du et forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal det være formanden i hænde senest onsdag den 26. februar 2019.

 

På bestyrelsens vegne

Joan Hansen

formand HAT

 

 

 

 

 

Starten på dette eventyr

”Kulturelle sysler i forsamlingshuset”

 

 

Under overskriften ”Kulturelle sysler i forsamlingshuset”, skrev Næstved Tidende, at en arbejdsgruppe bestående af kommunalbestyrelsesmedlemmerne Bent Andersen og Jørgen Nielsen, samt repræsentanter med interesse for at benytte huset, havde fundet frem til en løsning på Fensmark forsamlingshus fremtid.

 

Forsamlingshuset skulle først og fremmest være hjemsted for De Dysted Spillefolk, der netop havde fået besked på, at rykke ud af ”Nissens Hus” på Holmegaardsvej. Herudover skulle der være plads til andre smågrupper, der passede ind i miljøet f. eks. kvindeforeninger, filmklubber og dilettantforestillinger.

 

Fra idrætsforeningernes side var der ønske om at få enkelte timer i huset, men ifølge arbejdsgruppen havde man valgt at lave begrænsningen ”kulturelt samlingssted”.

 

Det var i 1976 avisen skrev sådan, og det kan vel siges at være Holmegaard Amatør Teaters vugge, der blev tømret sammen her.

 

I den fantastiske samling af avisudklip, som Bente Christensen – bedre kendt som Lille Bente – har samlet i de seneste 30 år, kan man i starten læse om masser af folkemusik. Nogle navne går igen. Især Fin Alfred Larsens navn nævnes ofte. I grunden er det Fin Alfred, der startede det hele.

 

Da han i halvfjerdserne boede på Dysted gamle skole, satte han en lille annonce i avisen, hvor han søgte efter folk, der ville spille folkemusik. Og det var der jo.

Og fra den tid stammer også navnet på husets ældste grupper ’De Dysted…..’

Han var og er en fremragende igangsætter, pædagog og spillemand, og det er også ham, der lancerede mottoet: AL MAGT TIL DE AKTIVE..

Det har vi levet efter siden – og med et godt resultat.

Modtager af
lysprisen
læs mere her

 

Æresmedlemmer i HAT.
Læs mere her

 

Medlemmer i HAT
Læs mere her

 

Jubilæumsskrift
Læs mere her

 

Datapolitik
Læs mere her

Samarbejdspartnere

 

 Folkecafeen
 Sj-Billetten
 Folkemusikhuset