DATAPOLITIK

Januar 2019

Persondatabehandling i foreningen Holmegaard Amatør Teater

 

Fra slutningen af maj 2018 er der kommet nye regler om indsamling og opbevaring af persondata. I den forbindelse vil HAT oplyse om foreningens regelsæt.

Behandling af personoplysninger

For at opkræve kontingent, modtager HAT almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnr. Og mailadresse.

Personlige data videregives ikke til andre end bestyrelsen.

 

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Almindelige personoplysninger opbevares hos bestyrelsen, så længe man er medlem og op til 5 år derefter.

 

Rettigheder

Efter persondata forordningen har du en række rettigheder. Når vi behandler personoplysninger om dig, har du:

  • Retten til at blive oplyst om behandling af data
  • Retten til berigtigelse
  • Retten til sletning
  • Retten til udlevering af data i et almindeligt anvendt format
  • Retten til indsigelse

 

HAT sikrer, at det kun er bestyrelsen, som har adgang til data.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod HAT´s behandling, ved at henvende dig. Det foregår ved at sende en mail til kasserer Annemette Christiansen, mail…..

 

Henvender du dig med anmodning om at få rettet eller slettet kontaktoplysninger, gennemføres rettelse eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Billeder og andre opslag

Medlemmer giver skriftligt samtykke til brug af billeder fra forestillinger de medvirker i. Det foregår via en særlig udarbejdet samtykke erklæring.

 

Nyhedbreve

Hvis du fremover modtager mails fra HAT med information om f.eks kommende forestillinger, andre arrangementer eller andet, skal du ikke gøre noget. Det er ikke omfattet af persondataforordningen.

 

Du kan læse mere om databeskyttelse via link www.datatilsynet.dk

Datatilsynet er myndighed på området og ønsker du at indgive en klage, foregår det ligeledes her.

 

Holmegaard Amatør Teater

 

v/ formand Joan Hansen